COMUNA  BĂLA
SCURTĂ PREZENTARE

Istoric: Comuna Băla a fost atestată documentar în secolul XIV. Satul Băla este atestat documentar în anul 1327 cu numele de Băla. Numele provine de la omul care a venit prima dată în acea zonă, care se pare că era un om bălan de aceea satul se numeşte Băla. Satul Ercea este atestat documentar în anul 1439.

Localizare: Comuna Băla este situată în zona dintre Pârâul Şar afluent al Mureşului şi Pârâul Milăşel afluent al Râului Lechinţa, la o distanţă de 36 de km de municipiul Tîrgu Mureş şi 34 de km faţă de municipiul Reghin. Se învecinează cu comunele judeţului la nord-vest cu comuna Fărăgău, sud cu comuna Ceuaşu de Cîmpie, vest cu comunele Rîciu, Crăieşti şi la nord-vest comuna Voivodeni.

Relief: Localităţile aparţinătoare comunei sunt situate în văi, încojurate de dealuri acoperite cu păduri.

Suprafaţă: Comuna Băla se întinde pe o suprafaţă de 2.775 ha teren, astfel: 420 ha în intravilanul comunei şi 2.355 ha, în extravilanul acesteia. 

Sate aparţinătoare: Comuna Băla are în componenţă un număr de 2 sate: Băla şi Ercea.

Populaţie: La recensământul populaţiei din anul 2002 au fost înregistraţi un număr de 905 locuitori. Structura etnică: 858 români, 16 maghiari şi 31 de romi. 

Îndeletnicirile locuitorilor: principalele îndeletniciri ale populaţiei se regăsesc în agricultură - cultivarea cerealelor şi creşterea animalelor -, precum şi în industria extractivă - extracţia gazului metan.

Instituţii publice: În comuna Băla funcţionează un număr de 2 şcoli generale şi 2 grădiniţe cu program normal.

Obiective turistice: Biserica reformată şi clopotniţa din satul Ercea; monumentele închinate erorilor din cele două războaie mondiale din secolul trecut.

Manifestări: Anual, se organizează, în a doua duminică din luna iulie, în satul Băla - Târgul de vară.

Ultima actualizare
01.02.2018
Acasă >> 

    
Conţinutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea conţinutului ori a unor părţi din acesta fără înştiinţarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseşte conform legilor in vigoare.
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro