COMPONENŢA NOMINALĂ 
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BĂLA


    

Ultima actualizare
01.05.2018
Acasă >> Consiliul local

    
Numele şi  prenumele
RUS  PETRU - MARIUS
BODAN  ALEXANDRU 
COTOARA  ELVIRA
COTOARA  VALER
MĂRGINEAN IOAN
NIOMATI  TEODOR
RUS  ALEXANDRU
RUS  DANILA
VLAD VIOREL
BLAGA  ALEXANDRU
Calitatea 
consilier local/ viceprimar
consilier local
consilier local
consilier local 
consilier local
consilier local
consilier local
consilier local 
consilier local
delegat satesc

Apartenenţa politică   
PSD  
PRU  
PMP 
PMP       
PSD
UNPR
PNL                       
PNL                            
PSD                               
COMISIILE DE SPECIALITATE
ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BĂLA

1.    Comisia pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism:
MARGINEAN  IOAN – preşedinte
VLAD  VIOREL – secretar
COTOARA  ELVIRA - membru

2.    Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sport:
COTOARA  VALER – preşedinte
RUS  ALEXANDRU – secretar
RUS  DANILA– membru

3.    Comisia, juridică şi de disciplină, protecţia mediului şi turism:
RUS  PETRU - MARIUS – preşedinte
NIOMATI  TEODOR – secretar
BODAN  ALEXANDRU - membru

    

Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro