NOUTĂŢI

Ultima actualizare
01.05.2018
Acasă >> Noutăţi      
Realizare site
SARAL EXPERT CONSULT
www.saralconsult.ro
CENTRU DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA
LOCALITATEA  BALA (JUDETUL MURES)

            In luna august anul 2011 s-a semnat Acordul de parteneriat intre SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR - BUCURESTI, reprezentata prin Manager de Proiect POSDRU: Prof. Univ. Dr. CRISTIAN VLADESCU si Primaria localittaii BALA  , reprezentata prin Primar - VLAD MARIANA, pentru implementarea proiectului "PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI INSTITUTIONALE DIN ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA".

            Acest proiect a fost initiat de SCOALA NATIONALA DE SANATATE PUBLICA, MANAGEMENT SI PERFECTIONARE IN DOMENIUL SANITAR - BUCURESTI, a fost finantat de Uniunea Europeana - Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara nr.6, DMI 6.1 "Pentru o viata mai buna", si are drept scop reducerea disparitatilor si inegalitatilor existente in accesul la servicii medicale primare, imbunatatirea accesului si calitatii serviciilor medicale si sociale, pentru populatia vulnerabila, repartizarea judicioasa si perfectionarea pregatirii profesionale a resurselor umane, din reteaua de asistenta medicala comunitara in cele 10 judete din regiunile de dezvoltare VEST si CENTRU.

            Obiectivul acestui parteneriat il constituie asigurarea accesului la servicii de asistenta medicala comunitara prin infiintarea, dotarea si punerea in functiune a unui centru pilot de asistenta medicala comunitara, pentru o perioada de 3 ani.
    
   CENTRUL DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA din localitatea BALA , functioneaza in locatia aflata la adresa BALA nr. 240 .unde isi desfasoara activitatea  1 asistent medical comunitar .

Activitatea de asistenta medicala comunitara este reglementata de un set de acte normative (OUG 162/2008, Norma metodologica din 29 ianuarie 2009 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 si H.G. nr. 459/2010) la nivelul sistemului de sanatate si de standardul ocupational la nivel profesional. Actele normative stabilesc beneficiarii activitatilor de asistenta medicala comunitara, principalele activitati derulate de asistentul medical comunitar precum si norma de activitate pentru un asistent medical comunitar.

Standardul ocupational poate fi gasit in format electronic si descarcat pentru consultare de la urmatoarea adresa:  http://so.cnfpa.ro/so/v/Asistent.medical.comunitar.pdf  si este aprobat de catre MMFPS prin Ordinul Ministrului MFPS nr 1832/06.07.2011 si de catre INS prin Ordinul Presedintelui INS nr 856/11.07.2011 publicat in MOFRO PARTEA I, nr. 561/ 08.08.2011, pagina 30 grupa 325301. 
                                                            Primar
                                                      VLAD MARIANA

Galerie foto